Josh Kelly

Polls by Josh Kelly

Katera razmerja vas najbolj zanimajo?

Which one would you do or like to be done by? (my favorite porn stars. In the order of pictures)

A je dolžina važna? (v komentarju pa zakaj) Does size matter? (comment why) 

Najljubši porno žanr/Favorite porn genre?